mountain
13 Maja 2017, Koronowo – Grabina

Zawody rowerowe w downhill

formularz rejestracji na zawody

REJESTRACJA

Home

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w formie OŚWIADCZENIA i dostarczenie jej do biura zawodów.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz że podane wyżej dane: nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adresy: korespondencyjny oraz zameldowania, a także numery telefonów, zwane
dalej danymi osobowymi, są aktualne oraz zapoznałem się z REGULAMINEM ZAWODÓW.

harmonogram zawodów downhill 2017

HARMONOGRAM

Home

Godz. 07:30 – 11:00 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych.

Godz. 07:30 – 08:30 – inspekcja trasy przez zawodników i organizatorów, zakaz jazdy na trasie zawodów.

Godz. 08:30 – 11:30 – treningi – Downhill, ka¿dy zawodnik ma obowiązek 2 razy przejechać trasę przed samymi zawodami, w innym wypadku nie będzie on dopuszczony do startu.

Godz. 12:00 – 13:30 – eliminacje DH, w ka¿dej kategorii do finału przechodzi 30 zawodników.

Godz. 14:00 – 15:30 – finały DH.

Godz. 16:00 – 16:30 – trening przed zawodami Best Whip Contest.

Godz. 16:40 – 17:20 – zawody Best Whip Contest.

Godz. 17:30 – koronacja zwycięzców.

W ciągu całej imprezy przewidziane są konkursy oraz niespodzianki dla widzów jak i zawodników.

storm_downhill_contest1com
REGULAMIN ZAWODÓW 2017
REGULAMIN
Home

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem zawodów.

organizator

STORM

ul. Staromiejska 1, 86-010 Koronowo

KONTAKT

+48 570 692 473

Kontakt telefoniczny w sprawie zawodów

MAIL

downhillcontest@stormstore.pl

Kontakt e-mail w sprawie zawodów

©2017 All Rights Reserved.  Powered by Monde

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.